ران

ران (Hindquarter) شامل بخش های با کیفیت خلفی حیوان است که شامل حدود 45 درصد از وزن لاشه بوده و از ماهیچه‌های پا و لگن تشکیل شده و خود به قسمت‌هایی مانند گرد ران ، کعب ران و ماهیچه تقسیم می‌شود.