فیله

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ

فیله (Tender loin) شامل گوشت پشت کمر و پشت جگر سفید گوساله است و حدود یک تا دو درصد از وزن لاشه را شامل می‌شود. هنگام استخوان گیری فیله را از استخوان‌های کمر جدا می‌کنند. فیله به سه بخش سر، میانی و انتهایی تقسیم می‌شود.فیله استیک نیز از قسمت سر فیله تهیه می‌شود.